phone 694 112 118
email kancelaria@zdrodowski.com.pl

TERMIN - SOBOTA

Powrót na stronę
Opublikował: Marek Zdrodowski | 22 stycznia 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r termin sądowy nie skończy się w sobotę.

Weszła w życie zmiana art 115 kodeksu cywilnego. Art ten otrzymał brzmienie:
"Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą."

Poprzednio przepis ten miał treść:
"Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy."

Według ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 90) sobota nie jest dniem wolnym od pracy.