phone 694 112 118
email kancelaria@zdrodowski.com.pl

PODZIAŁ MAJĄTKU

Powrót na stronę
Opublikował: Marek Zdrodowski | 20 listopada 2016 r.
Czy prawo własności nieruchomości nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej, wskutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności weszło w skład majątku odrębnego tego z małżonków, do którego majątku odrębnego wchodziło prawo użytkowania wieczystego tejże nieruchomości i prawo własności posadowionych na niej budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności?


Tak
„Prawo własności nieruchomości, nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej w trybie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. Nr 123, poz. 781), stanowi majątek odrębny tego z małżonków, któremu przed powstaniem wspólności przysługiwało prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości i prawo własności posadowionych na niej budynków (art. 33 pkt 3 k.r.o. w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 stycznia 2005 r.).”

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 19 sierpnia 2009 roku sygnatura akt III CZP 53/09 (źródło sn.pl)