phone 694 112 118
email kancelaria@zdrodowski.com.pl

ROZWÓD

Powrót na stronę
Opublikował: Marek Zdrodowski | 20 listopada 2016 r.
Czy związanie się małżonka z nowym partnerem w trakcie trwania małżeństwa będzie podstawą do przypisania temu małżonkowi winy za rozkład małżeństwa przy rozwodzie?

Odpowiedź zależy od tego czy związek z nowym partnerem był przyczyną wystąpienia rozkładu pożycia między małżonkami czy też związek ten nastąpił później kiedy już wcześniej doszło do trwałego rozkładu pożycia między małżonkami.
W pierwszej sytuacji gdy związek z nowym partnerem jest bezpośrednią trwałą przyczyną rozpadu pożycia między małżonkami wtedy istnieje postawa do przypisania winy za ten rozkład temu małżonkowi który związał się z inną osobą .
W sytuacji gdy związek z nowym partnerem następuje po tym, gdy już wcześniej nastąpił między małżonkami trwały rozpad pożycia nie ma do tego podstaw. Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 września 2000 roku sygnatura akt IV CKN 112/00 (opublikowane OSN rok 2001, Nr 3, poz 41, strona 35):
„W relacji między przyczyną tu naruszeniem obowiązków przez małżonków – a skutkiem to jest zupełnym i trwałym rozkładem pożycia przyczyna oczywistych względów uprzedzać musi skutek. Jeżeli zaś ten już nastąpił, to żadne uchybienie obowiązkom małżeńskim nie może być kwalifikowane jako przyczyna rozkładu pożycia.
Z uwagi na powyższe związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład”