phone 694 112 118
email kancelaria@zdrodowski.com.pl
Kancelaria prawna - informacje

Siedzibą kancelarii jest Poznań. Od wielu lat biuro znajduje się na ul. Góreckiej 31.
Klientami kancelarii są przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.
Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w zależności od zapotrzebowania klienta udzielana jest doraźnie w postaci porady prawnej lub jednorazowego zlecenia lub w formie stałej obsługi prawnej.
W sprawach wymagających dochodzenia swoich praw przed sądem kancelaria reprezentuje klientów przed sądami. Wsparcie udzielane przez kancelarie obejmuję profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania sądowego.
Informacje powierzone kancelarii w związku z prowadzonymi sprawami i udzielonymi poradami prawnymi chronione są tajemnicą zawodową.
Dostosowując się do potrzeb klientów, a także ze względu na specyfikę zawodu który wymaga częstej obecności w sądzie godziny spotkań z klientami ustalane są telefonicznie. Dla osób które ze względu na obowiązki zawodowe nie mają możliwości spotkania w godzinach przedpołudniowych, jest możliwość umówienia się na spotkanie w godzinach późniejszych tj. po godzinie 17.


USŁUGI
Postępowanie cywilne

- reprezentacja w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami wszystkich instancji
- e-sąd (EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)

Prawo cywilne

- sprawy o zapłatę
- sprawy o zasiedzenie,
- sprawy o ustalenie własności,
- sprawy o ochronę dóbr osobistych,
- sprawy o odszkodowanie,
- sprawy o naruszenie posiadania,
- sprawy o zniesienie współwłasności,
- sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo rodzinne

- rozwód i separacja
- alimenty, podwyższenie i obniżenie alimentów, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucja alimentów,
- ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
- przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- sprawy majątkowe małżonków.

Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych

- zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji
- zmiana umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w KRS
- przekształcenia, łączenie i likwidacja spółek,
- obsługa prawna związana z bieżącą działalnością,
- analiza i opinia prawna dla podmiotów gospodarczych,
- sporządzanie pism sądowych i innych,
- przygotowanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów,
- opracowanie opinii oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
- windykacja.

Prawo pracy

- sprawy o zapłatę wynagrodzenia
- sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie,
- przygotowanie umów o pracę,umów o zakazie konkurencji,regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, etc.
- sprawy o mobbing,
- sprawy o odszkodowania za wypadki przy pracy.

Prawo spadkowe

- dochodzenie zachowku,
- stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu lub ustawy,
- przyjęcie lub odrzucenie spadku,
- dział spadku.

Prawo nieruchomości

-sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości,
- sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości,
- sprawy zniesienia współwłasności, ustanowienia odrębnej własności lokalu,
- przywrócenie naruszonego posiadania,
- hipoteki, postępowania wieczystoksięgowe, powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zakładanie księgi wieczystej.

Prawo upadłościowe i naprawcze

- przygotowanie wniosków o upadłość,
- reprezentowania wierzyciela, zgłoszenia wierzytelności.

InneKONTAKT

NA SPOTKANIE W KANCELARII PROSZĘ SIĘ UMÓWIĆ TELEFONICZNIE


Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego zlokalizowanego na ul. Góreckiej 31, na wysokości Galerii Handlowej Panorama.
Przed budynkiem w którym mieści się kancelaria znajduje się parking.
Dojazd komunikacją miejską, autobusem linii 79. Przystanek kilka metrów od kancelarii.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK ZDRODOWSKI

icon 1ul. Górecka 31, 60-201 Poznań

icon 2 694 112 118

email kancelaria@zdrodowski.com.pl

icon 3www.zdrodowski.com.pl

bank 64 1910 1048 2667 0727 7628 0001